O mnie

Radca prawny mgr Piotr Skowron

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 2003 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu: Kt-2215).

W strukturach samorządu radcowskiego pełnił funkcję delegata na Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z regionu Sosnowca.

Od 18 lat zajmuje się prawnymi aspektami prawa lokalowego i rynku nieruchomości. Od 2003 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Katowicach. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów zarządzających nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek mieszkaniowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, komunalnych zakładów budżetowych, zajmujących się administrowaniem gminnych zasobów lokalowych i innych podmiotów z branży nieruchomości.

Pełnomocnik procesowy w procesach sądowych z udziałem tych podmiotów. Autor wielu opinii prawnych z zakresu prawa lokalowego i nieruchomości. Występował jako obrońca zarządców nieruchomości w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej oraz w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Prowadzi procesy odszkodowawcze za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod sieci przesyłowe. Uczestniczył w mediacjach z przedsiębiorstwami przesyłowymi. Występował jako pełnomocnik w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej spółek z udziałem Skarbu Państwa, zajmuje się problematyką zamówień publicznych, wybranymi aspektami funduszy unijnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, postępowania rejestrowego. Zajmuje się windykacją wierzytelności, w tym w ramach tzw. sądowego postępowania elektronicznego.

Honorarium uzależnione jest od rodzaju zlecenia i stopnia zawiłości spraw. Stawka zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem. Możliwe jest uzgodnienie stawki godzinowej (polecana gdy da się przewidzieć jaką ilość czasu wymagać będzie realizacja zlecenia), wynagrodzenie ryczałtowe (praktykowane głównie przy stałej obsłudze prawnej) oraz honorarium za zastępstwo procesowe (w tym wypadku wysokość stawek wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. o opłatach za czynności radców prawnych).

Zainteresowanych proszę o kontakt w siedzibie Kancelarii – telefonicznie, faksem lub mailem.

photo