mężczyzna w garniturze

Radca prawny mgr Piotr Skowron

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 2003 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu: Kt-2215).
W strukturach samorządu radcowskiego pełnił funkcję delegata na Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z regionu Sosnowca.

Od 19 lat prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Katowicach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także podmiotów komunalnych oraz komercyjnych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w tym najmem lokali użytkowych i mieszkalnych.

Autor opinii prawnych z zakresu prawa lokalowego i nieruchomości.
Występował jako obrońca zarządców nieruchomości w postępowaniach przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.


Pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek komunalnych oraz z udziałem Skarbu Państwa.
Od kilku lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów związanych z gospodarką odpadami, a także problematyką zamówień publicznych.
W postępowaniach przetargowych wspiera zarówno wykonawców jak i zamawiających.
Z powodzeniem reprezentował swoich Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.
Zajmuje się windykacją wierzytelności, prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Prowadził procesy przeciwko firmom ubezpieczeniowym.
Posiada doświadczenie w zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych.
Zakładał stowarzyszenia, fundacje i izby gospodarcze.
Honorarium uzależnione jest od rodzaju zlecenia i stopnia zawiłości spraw.
Stawka zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem. Możliwe jest uzgodnienie:
- stawki godzinowej (polecana gdy nie da się z góry przewidzieć nakładu pracy na realizację zlecenia), - wynagrodzenia ryczałtowego (praktykowane przy stałej obsłudze prawnej) oraz
-  honorarium za zastępstwo procesowe (w tym wypadku wysokość stawek wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych).
Zainteresowanych proszę o kontakt w siedzibie Kancelarii – telefonicznie, faksem lub mailem.

pisanie długopisem na kartce


Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych